Vacature bestuurslid Circus Diedom Utrecht

November 13, 2023

Stichting Circus DIEDOM is door de jaren heen een begrip geworden in de stad Utrecht.
Wekelijks verzorgen onze docenten op diverse locaties in de stad circuslessen voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Na 2 complexe coronajaren stond het afgelopen seizoen in het
teken van er weer bovenop krabbelen. We’re still standing! Recht op, en met de blik gericht
op de toekomst.
Het komende seizoen willen we een frisse wind laten waaien door de organisatie. Het
bestuur van de stichting zal plaats maken voor een nieuwe lichting leden.
Voor het Stichtingsbestuur van circusschool Diedom in Utrecht zoeken we m.i.v. januari 2024
Een vijftal bestuursleden, die als werkgroep alle zaken regelen om de circuslessen, locaties,
externe projecten en voorstellingen mogelijk te maken. We denken hierbij aan enthousiaste
ouders, (oud)docenten, vrijwillige circusliefhebbers met een warm hart voor het circus.
De taken die onderling verdeeld moeten worden zijn:
 Acquisitie van docenten en assistenten
 Financiën: boekhouding, (jaar)verantwoording, subsidies
 Beheer locaties: voortgang pand KW4, locaties via Gemeente, onderhoud
 Organisatie cursussen: acquisitie cursisten, roosters, administratie
 Communicatie: contact met Gemeente, reageren op aanbod dat binnenkomt en
uitgezet moeten worden, beheer website
Heb je zin om je op een van deze onderwerpen voor ca. 4-6 uur per maand in te zetten
voor DE Circusschool van Utrecht, stuur een bericht o.v.v. interesse in vacature
bestuurslid naar info@diedom.nl t.a.v. Jasper Riedeman. In december zullen
kennismakingsgesprekken plaatsvinden.